skontaktuj sie z nami

kontakt@akademiagier.pl

Szkolenia

Animacja i Grafika

Grafika i animacja w grach komputerowych z użyciem Gimp i Blender (I & II)

Rozpoczęcie 01-02-2020 Liczba godzin 40 Cena 2.800 zł
 
Planowane terminy szkoleń weekendowych:
 • szkolenie w dniach 1-16.02.2020
 • harmonogram:
 • 30 listopad, 1,2,8,9,15,16 luty 2020
Szkolenie weekendowe, zajęcia odbywać się będą  w soboty i niedziele w godzinach 09:00-14:20
 
 
Cel szkolenia:
 
Uczestnicy kursu otrzymają podstawy wiedzy teoretycznej z zakresu grafiki 2d, 3d oraz animacji. W trakcie trwania kursu uczestnicy zapoznają się również z interfejsem i podstawowymi funkcjami programów GIMP oraz Blender 3d. Kursanci pod okiem instruktora stworzą teksturę dla zadanego modelu, zbudują model 3d korzystając z podstawowych brył geometrycznych oraz operacji logicznych. Podczas szkolenia szczególny nacisk położony będzie na techniki wykorzystywane w trakcie przygotowywania modeli 3d na potrzeby gier komputerowych.
Uczestnicy zapoznają się z techniką modelowania obiektów 3d poprzez modyfikację ich siatki. Poznają metody rozkładania map UV obiektów, metody i cel tworzenia Normal Map oraz Specular Map. W trakcie zajęć uczestnicy realizować będą kompletny projekt modelu 3d wraz z animacją. Ukończony model osadzony zostanie w silniku do gier Unity3d.
 
 
Program szkolenia:
 • Wstęp do programu GIMP:
 • Podstawowe narzędzia programu.
 • Praca na warstwach.
 • Filtry i efekty.
 • Retouch zdjęć i grafik.
 • Wstęp do programu Blender 3d:
 • 3d View.
 • Dodawanie obiektów do sceny - bryły podstawowe.
 • Operacje na obiektach: obrót, translacja, skalowanie.
 • Łączenie obiektów.
 • Przygotowanie prostego modelu do gry - skrzyni skarbów.
 • Materiały:
 • Wstęp do materiałów.
 • Nadawanie wielu materiałów jednemu obiektowi.
 • Teksturowanie za pomocą programu GIMP i Blender 3d:
 • Mapy UV.
 • Przygotowanie mapy UV dla modelu skrzyni skarbów.
 • Malowanie tekstur - przygotowanie tekstur dla modelu skrzyni skarbów.
 • Wykorzystanie modeli 3d w grze - w środowisku Unity 3d.
 • Wstęp do Unity 3d:
 • Widok sceny
 • Obiekty gry
 • Prefaby
 • Zaimportowanie modelu i tekstury do Unity 3d
 • Rozwiązywanie problemów ze skalą i rotacją.
 • Import
 • Ustawienie materiału
 • Ustawienie kolizji
 • Budowa prefaba
 • Modyfikacja siatki obiektów 3d.
 • Edycja wierzchołków, krawędzi i ścian.
 • Operacja extrude.
 • Operacja loop cut.
 • Podstawy topologii - dlaczego warto, by obiekt był złożony z samych czworokątów?
 • Wykonanie prostego obiektu do gry - szyldu.
 • Rigging:
 • Idea kości obiektu.
 • Przygotowanie szkieletu dla obiektu stworzonego na pierwszych zajęciach.
 • Wagi i łączenie obiektu ze szkieletem.
 • Wstęp do animacji:
 • Timeline i edytor Dope sheet w Blenderze.
 • Animacja pose-to-pose na przykładzie wcześniej zbudowanego szkieletu.
 • Rozszerzenie informacji o materiałach:
 • Przygotowanie mapy UV dla obiektu stworzonego na pierwszych zajęciach.
 • Przygotowanie tekstury w programie GIMP.
 • Rola specular i normal map.
 • Sculpting
 • Przygotowanie modelu w wersji high resolution.
 • Przygotowanie normal i specular map dla obiektu stworzonego na pierwszych zajęciach, w oparciu o model high resolution.
 • Osadzanie modeli w świecie Unity 3d.
 • Zaimportowanie modelu i tekstury do Unity 3d:
 • Import
 • Ustawienie materiału wraz z specular i normal map.
 • Ustawienie kolizji
 • Budowa prefaba
 • Oświetlenie modelu:
 • Rodzaje świateł w Unity 3d.
 • Umieszczanie świateł w Unity 3d.
 • Ustawianie kamery w Unity 3d.
 • Efekty kamery w Unity 3d.
 • Wypalanie ambient occlussion w Unity 3d.
 • Przygotowanie sceny z animowanym obiektem w Unity 3d.

 

 

UWAGA! Dla uczniów i studentów zniżka 10% na podstawie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

 

Szkolenie bezpłatne !!!

Oferta dotyczy  osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, przewidzianych do zwolnienia (będących na wypowiedzeniu) lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn pracodawcy.

 Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

( * ) pola wymagane

Jeśli masz problem z wysłaniem zgłoszenia napisz do nas na adres: kontakt@akademiagier.pl